SAMTALS-/PAR TERAPI

Jag är utbildad 12-stegsterapeut samt även utbildad Sorg-Traumaterapeut och vill börja med att påpeka att en 12-stegsbehandling är ett program som många gånger förknippas med alkohol- och drogproblem. Det jag vill förtydliga är att det är livsstilsprogram. Det är en del av KBT-tänket, där du själv hittar den bästa vägen med hjälp av att hitta din egna strategier i livet. Många tror att man måste vara religiös och tro på Gud för att få bra hjälp från detta program, men här vill jag vill verkligen förtydliga att det behöver man inte. Själv hittade jag min "högre kraft" i konkreta ting som jag kan ta och se på och det har funkat otroligt bra för mig. Vad som funkar för dig, kommer du själv att upptäcka. Det är inte heller någon quickfix, där du börjar och efter 12 veckor så är du klar. Precis som jag nämnde tidigare, så är det ett livsstilsprogram som du kommer att leva efter i resten av ditt liv.

Att leva med ett beroende är något som många gör och där är du inte ensam. Det vanligaste när vi pratar just beroende är alkohol eller droger, men vi glömmer lätt bort att beroende kan vara något så mycket mer. Något som vi kanske inte alltid ser som ett beroende. Det kan vara att vi tränar för mycket, att vår inställning till mat skapar ett missbruk som sedan övergår i ett beroende, att vi har en osund inställning till sex- och kärleksrelationer, att vi äter för mycket socker och sötsaker som skapar en osund livsstil. I alla dessa fall kan vi behöva hjälp att släppa det som varit och hitta en sund inställning till vårt beteende. Jag själv är specialinriktad på just sex- och kärleksproblematik och något som jag vet att jag är rätt ensam om i den norra delen av Sverige. Många från norr får åka ner till Stockholm, eller längre än så för bra behandling och hjälp. Här hoppas jag nu kunna hjälpa människor i vår norra del i landet, med minskade reskostnader.

I arbetet kommer jag att ge dig konkreta uppgifter att jobba med, vilket i sin tur kommer att ge dig en tydlig bild av vem du är och vad du själv kan förändra för att må så gott som möjligt. Det är ett hårt jobb men jag kan nästan lova dig att är du villig att göra jobbet så kommer du må så mycket bättre efteråt. Man kan likna denna behandlingsmetod vid ett fisknät, finmaskigt och smårutigt där det mesta kommer till ytan och där det finns mycket blockeringar, kan vi ta en hypnosterapisession till hjälp. Du kan läsa mer om detta på fliken om Hypnosterapi.

Våra samtal kan även innebära att du kommer till mig i rollen som den medberoende, alltså den som står på sidan om, den som är en anhöriga på något sätt. När det gäller detta kring medberoende så förknippas även det att du måste ha levt i en relation till en alkoholist eller narkoman eller växt upp i en sk dysfunktionell familj så detta är något du har med från barnsben. Jag brukar däremot hävda att medberoende är Sveriges vanligaste folksjukdom. Vad menar jag då? Ja, de finns många som lever i någon form av medberoende, för de är något som kryper fram när vi inte har en fullt utvecklad självkänsla. När vi anpassar så till vår omgivning så vi glömmer bort oss själva. Vi är inte självstyrda utan blir omvärldsstyrda. Här kommer också många gånger parterapin in, då de kanske är så att du och din partner behöver hjälp från olika håll. Den ena med sitt medberoende, den andra med sitt beroende. På mina samtal för par, så tycker jag att de är viktigt att ni båda får tid att uttrycka er och detta är jag väldigt noga med.

När du kommer till mig och vill ha hjälp med ett problem du har just nu, så kan kognitiv coaching, vara en utmärkt variant. Här samtalar vi kring nuläge och var du vill. Här använder jag mig av KBT-metoden, som du kanske hört talas om och den bygger på bitarna Tanke - Känsla - Handling och hur du kan komma vidare.


Sanningar finns det gott om, men inom KBT gör man egentligen inte anspråk på att sitta inne med den. En metod kan fungera för en person, och en annan för en annan, ingen metod fungerar för alla. Genom att analysera "orsak och verkan" hjälper man inom KBT, med att ta fram det egna, individuella sättet att möta svårigheter, det som fungerar för just dig. Något jag också använder mig av är motiverande samtal (MI) vilket hjälper dig att själv hitta lösningar för att komma vidare i dina problem. KBT har visat sig bra vid ett flertal olika ångesttillstånd, fobier, panik- och tvångssyndrom och lättare depressioner. Det funkar även bra då vi vill öka prestationen och målfokus, men har även visat goda resultat vid stress, sömn- och ätstörningar samt alkoholproblem. Detta är något vi kan jobba med både på individuellt plan samt som par om ni behöver stöd i er relation.

Slutligen när vi kommer till dig som söker samtal för att du förlorat någon nära anhörig ELLER blivit arbetslös ELLER separerat eller andra saker som gör att du bär på någon form av sorg eller trauma, så bygger vi tillsammans upp vad som är bäst terapi för just dig. Många kan förstå att en sorg kring att förlorat någon kan vara jobbig, men de jag ser är ju att de kan vara minst lika många som behöver jobba med olika formera av trauman som skett i livet, eller att man helt enkelt gått igenom en jobbig separation där man inte riktigt hittar ut ur sorgen. Här kommer ett samtal hos mig till nytta och du kommer att få en hel del praktiska saker att jobba med.