ENERGITERAPI

Energiterapi är ett brett begrepp som kan användas på både healing, havening, mindfullness, hypnos samt vägledd medtitation. Jag använder begreppet energiterapi som ett samlingsnamn, eftersom jag använder mig av flera av metoderna när jag hjälper en klient inom detta.

Vad är hypnos? I media framställs det ofta som något mystiskt och magiskt, men det förekommer också många missförstånd kring vad det är. Ordet hypnos härstammar från grekiskan och betyder sömn. Idag pratar bla Lars-Erik Uneståhl, leg.psykolog och fil.dr. i psykologi om ett alternativt sinnestillstånd, AST. Detta kan förklaras genom att man guidas i olika nivåer för att släppa tidsuppfattning, övertygelser och logiskt tänkande och skapa nya insikter. Det liknar ett vaket drömtillstånd. En person i hypnos behåller sin värdering och moral och kan när som helst "kliva ur" hypnosen. Ingen kan hypnotiseras mot sin vilja, även om vi har sett filmer på att detta är möjligt. Du är alltså totalt medveten, även under väldigt djup hypnos.

Man kan säga att det är en terapiform där man arbetar med emotionella och psykiska problem på ett väldigt tryggt, skonsamt och mycket effektivt sätt. Som klient får man en förståelse för saker som hänt i det förflutna och man kan gå in och ändra bilden av detta utifrån klientens önskemål. 

En genomgång av statistiska studier av hypnos i relation till samtalsterapi och KBT som är gjord av Alfred A. Barrios, Ph.D. presenterades i American Health Magazine, vol 7. Den gav följande överblick

 • Psykoanalys - 38% förbättring efter 600 träffar
 • KBT - 72% förbättring efter 22 träffar
 • Hypnosterapi - 93% förbättring efter 6 träffar

Exempel på områden som har visat sig svara bra på behandling i kombination med hypnos:

 • Rökning/snusning
 • Alkoholbruk, droger och annan självmedicinering
 • Relation till mat och träning
 • Astma, vissa allergier
 • Panikkänslor, stress, rädslor
 • Fobier som höjdskräck, flyga, spindlar, ormar mm
 • Kronisk smärta
 • Svartsjuka
 • Att tala offentligt

Listan går att göra hur lång som helst. Det man ska vara medveten om är att det finns inte några garantier att jag lyckas hjälpa dig första gången. Ibland funkar det, ibland inte. Men finns villigheten hos dig att bli av med något som tynger dig eller känns som ett jobbigt bagage att fortsätta bära, så är detta en hjälpsam terapiform.Havening är en annan metod som jag just nu håller på att certifiera mig inom och det är en otroligt effektiv ny typ av sensorisk exponeringsterapi som är framtagen av Dr Ronald Ruden, efter att ha forskat i över 16 år, kring trauma, fobier, rädslor och andra känslor och hur de kodas inom oss och hur de även kan avkodas hos individer. Under en sådan session berörs armar, ansikte och händer av mig eller så gör klienten detta själv.