WALK & TALK

För att kombinera välmående på alla fronter har jag valt att introducera något som jag kallar för Walk & Talk. Detta innebär att vi träffas utanför min lokal och sedan går vi en sväng, var beror på väder och förhållande och  samtidigt får vi tid att prata om de som tynger dig. Det finns hjärnforskning som tyder på att denna behandlingsform kan göra dig lättare till mods och hjärnan får även vara aktiv i detta. Enligt hälsoforskare så räcker det med 2,5 timmar lättare motion i veckan, för betydande hälsovinster och man kan tydligt se kopplingar mellan rörelse och kreativitet. Enligt boken "Hjärnstark - hur motion och träning stärker din hjärna" av Anders Hansen, överläkare i psykiatri, berör just detta ämne. I den boken kan man läsa om de olika effekterna av att röra sig 

* Blodflödet i hjärnan ökar - stimulerar nya tankar och resonemang.

* Så kallade "lyckosubstanser" som dopamin, serotonin och noradrenalin utsöndras, vilket får dig att tänka mer positivt.

* Minskad stress, oro och ångest efter en promenad. 

* Förändringar som sker i din omgivningen ger också nya perspektiv mentalt, vilket kan påskynda förändringen som du vill uppnå. 

Denna aktivitet ska inte vara väderstyrd utan om det regnar/snöar, så får vi bara ta kläder efter det. Om du vill ha med dig barnvagnen för att de lättare ska gå och prata eller passa på att rasta hunden så kan du kombinera dessa två saker så att du känner att du fått en tid för dig själv, men ändå kommer starkare därifrån då vi även jobbat på det mentala.


VÄL MÖTT UTE I FRISKA LUFTEN