Föreläsningar kring medberoende

10.10.2018

Under 3 tillfällen i höst kommer jag att hålla en föreläsning kring begreppet medberoende och vad som definierar en person med detta. På ett skämtsamt och träffande sätt kommer jag att försöka öppna upp samtalet kring medberoende så att vi inte är rädda längre för att prata om det utan att de som behöver min hjälp ska slippa känna skuld och skam kring detta. De datum som kommer att vara aktuella är söndag 18/11 samt söndag 9/12. Jag hoppas att flera av er anmäler er på min facebooksida, LiVe terapi i Luleå, för någon av tillfällena.