KOGNITIV COACHING

När du kommer till mig och vill ha hjälp med ett problem du har just nu, så kan detta vara en utmärkt variant. Här samtalar vi kring nuläge och var du vill. Här använder jag mig av KBT-metoden, som du kanske hört talas om och den bygger på bitarna Tanke - Känsla - Handling och hur du kan komma vidare.

Sanningar finns det gott om, men inom KBT gör man egentligen inte anspråk på att sitta inne med den. En metod kan fungera för en person, och en annan för en annan, ingen metod fungerar för alla. Genom att analysera "orsak och verkan" hjälper man inom KBT, med att ta fram det egna, individuella sättet att möta svårigheter, det som fungerar för just dig. Något jag också använder mig av är motiverande samtal (MI) vilket hjälper dig att själv hitta lösningar för att komma vidare i dina problem.

KBT har visat sig bra vid ett flertal olika ångesttillstånd, fobier, panik- och tvångssyndrom och lättare depressioner. Det funkar även bra då vi vill öka prestationen och målfokus, men har även visat goda resultat vid stress, sömn- och ätstörningar samt alkoholproblem.

Detta är något vi kan jobba med både på individuellt plan samt som par om ni behöver stöd i er relation.